Åpenhetsloven og aktsomhetsvurderinger – Høylandet Auto AS

Hvordan vi arbeider med aktsomhetsvurderinger og forankring av dette.

Vår overordnede strategi inkluderer arbeidet med aktsomhetsvurderinger. Vi jobber kontinuerlig for å forebygge og forhindre hendelser som kan ha negativ effekt på arbeidsforhold og menneskerettigheter. Vårt styringssystem inneholder prosesser for etisk adferd, inkludert oppfølging og godkjenning av leverandører.

Vi har et tverrfaglig team som jobber med menneskerettigheter og risikostyring i organisasjonen. Dette teamet gjennomfører aktsomhetsvurderinger i virksomheten. Vi har et system for oppfølging av leverandører og vurdering av aktiviteter som kan mulig ha negative effekter. Vi arbeider kontinuerlig med tiltak og forbedringsprosesser.

Høylandet Auto AS sine retningslinjer er utarbeidet i henhold til disse prinsippene.

Vår menneskerettighetspolitikk

Vi har nulltoleranse for ulovlig eller uetisk forretningsadferd. Vi forplikter oss til å respektere og etterleve menneskerettighetene i samsvar med OECDs retningslinjer og FN’s veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter.

  • Medarbeidere
    Vi støtter våre medarbeidere til å utnytte sitt potensiale fullt ut ved å tilby en arbeidsplass med gjensidig tillit og respekt. Vi opprettholder en god kommunikasjonskultur med retningslinjer, prosedyrer og møteplasser. Vi gir rettferdig kompensasjon og arbeidsforhold til alle medarbeidere. Vi prioriterer helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Vårt HMS-arbeid er avgjørende for fremtidig suksess og kvalitet. Vi opprettholder et trygt og sunt arbeidsmiljø og oppfordrer medarbeidere til å melde fra om hendelser som skal varsles.
  • Kunder
    Vi forplikter oss til å gi våre kunder trygge, høykvalitets og pålitelige tjenester. Våre retningslinjer for etikk og habilitet styrer vårt samarbeid med kundene. Vi jobber for å sikre kundetilfredshet og løse eventuelle avvik på en rett og kostnadseffektiv måte.
Leverandører og andre samarbeidspartnere

Vi søker å etablere sterke, pålitelige, tillitsfulle og respektfulle relasjoner med våre forretningspartnere og leverandører. Det er ulike risikomomenter knyttet til ulike bransjer og virksomheter. Og for vår bransje finnes det mer informasjon om våre verdikjeder hos noen av våre samarbeidspartnere:

Åpenhet – RSA

Bærekraft | Nissan Motor Corporations globale nettsted (nissan-global.com)

Redegjorelse-Mekonomen-Company_NO-signed2.pdf (meca.no)

Informasjonskrav

Informasjonskrav kan fremmes til [email protected]