Vaskehall i Namsos

For å feire åpningen av vårt nye selvvaskeanlegg i Namsos har vi valgt å forlenge rabatten ut påske. Det vil si at vi har 60% avslag på vask i våre vaskehaller.

Vi har 2 vaskehaller som er tilgjengelige for dere som ønsker å vaske bilene.

Her kommer litt mer informasjon rundt disse:

Vaskehall 1: Denne vaskehallen har avfetting, forvask, skum, høytrykk og fylling av spylerveske. Den har også en egen underspyler. Denne vaskehallen er tilgjengelig for kunder 24 timer i døgnet. Max høyde er 3,1m i denne vaskehallen. Dette er Namdalen og Kärcher sitt første selvvaskanlegg med underspyler.

Vaskehall 2: Denne vaskehallen har avfetting, forvask, skum, høytrykk og fylling av spylerveske. enne vaskehallen er tilgjengelig for kunder mellom 16.00 – 08.00. Max høyde er 2,8m i denne vaskehallen.

Det er selvsagt automatisk lukking av porter i begge vaskehallene.

Så er det litt praktisk informasjon rundt betaling i vaskehallene.

Betaling med Visa/Masatercard ute på veggen i betalingsterminal. Ellers kan man om ønskelig kjøpe vasketag/betalingsbrikke inne på kundemottak i løpet av vanlig åpningstid. Tag/betalingsbrikke kan etterfylles i betalingsterminal ute ved behov.
Kunden får kvittering etter gjennomført vask i betalingsterminal.