Historie

Året er 1955. Harald Olsen fra Skage har funnet sin kjærlighet på Høylandet, og flytter til bygda.

I 1958 med 500 kroner i lomma som egenkapital, leide han daværende Høylandet Auto & Sykkelverksted for å starte det som skal bli en familiebedrift ved navn Høylandet Auto AS.

I 1962 ble det byget kiosk i tilknytning til dette bygget. I 1965/66 ble det bygget et nytt verksted med smørehall, vaskehall og delelager. Straks etter ble det gamle verkstedet revet. I 1968 ble butikken nok en gang utvidet, og det ble innredet leilighet over stasjonen. Året 1974/1975 utvidet man verkstedet, da ble lakkeringsverksted og sosiale rom bygget.

I 1983 ble ‘nybygget’ tatt i bruk. Det rommet både bilhall, klargjøringshall, vaskehall og salgskontorer. Bygget har rommet ulike aktiviteter med Auto Kafè, lysstøperi, og Høylandet Klippotek i den delen som i dag er utstillingshall. Kaldlageret er i dag innredet som landbruksverksted.

Etter hvert som nybilsalget økte, ble det større behov for å etablere seg mer sentralt. I 1980 utvidet firmaet virksomheten, og et lokale i Sverres gate 25 i Namsos ble leid til verksted og salgsavdeling. Verksteddriften ble etter hvert avsluttet, men det ble leid ulike lokaler til bilsalg. Behovet for eget verksted viste seg fortsatt å være tilstede, og i 2002 kjøpte firmaet daværende Bilhuset AS på Spillum. I 2018 åpnet vi dørene på vårt nybygg på Spillum i Namsos.

I 1984 var tiden kommet for å etablere seg i Rørvik. Da kjøpte Høylandet Auto det gamle meieriet på Rørvik, og ominnredet det til bilverksted. I mars 2008 ble det nye, flotte bygget i Nyveien tatt i bruk.

I 1993 var det duket for å prøve seg i et nytt fylke, – nemlig Nordland. Lokalene til gamle Kroknes Auto ble leid til formålet. Firmaet ønsket videre satsing i Brønnøysund, og i 1997 ble nybygget til vår avdeling i Brønnøysund tatt i bruk.

Dette er kortversjonen av vår historie, men vi håper at det kan gi en pekepinn på at utviklingen i firmaet ikke har stått stille.